Cotton

29 tekstów – auto­rem jest Cot­ton.

nie ma cię

cóż mam mówić
cóż mam robić
mój kochany
kiedy ty mnie
tak na złość

nie kochasz

nie przytulasz
nie całujesz
nie dotykasz

twój głos
już mnie nie budzi
nie przynosisz
mi śniadania
do łóżka
nie wręczasz
kwiatów
kiedy jest mi smut­no

nie ma cię przy mnie
nie ma cię obok mnie
nie ma cię koło mnie
nie ma cię dla mnie

a ja 
jestem

jes­tem i czekam

cze­kam jak­byś mógł wrócić 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 marca 2011, 18:06

szczęście

mo­ja de­finic­ja szczęścia
170 cen­ty­metrów wzrostu
niebies­kie oczy
ciem­ne włosy
czuły głos
który pot­ra­fił mnie
zaw­sze pocieszyć
sil­ne ramię
które zaw­sze mnie
obej­mo­wało
zmysłowy po­całunek
na dobranoc
który wy­nag­radzał
wszystko

dziś jes­tem nieszczęśliwa
zab­rakło mo­jego szczęścia
zab­rakło ciebie
odszedłeś 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 6 lutego 2011, 15:26

Szko­da, że nie możesz wy­paro­wać z mo­jej głowy równie szyb­ko jak wzór na objętość walca. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 17 listopada 2010, 21:24

To uczu­cie, gdy widzisz tyl­ko ka­wałek dro­gi ,po której w da­nym mo­men­cie idziesz, przed sobą i za sobą miękki puch mgły, ze­ro sa­mochodów, ze­ro ludzi, TYL­KO WY, wasze od­dechy i głośne bi­cie serc.

-bezcenne<3 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 września 2010, 16:16

A tą ta­jem­niczą linę po­między na­mi na­zywa ma­gią. (...) Tyl­ko, że on nie wie­rzy w magię. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 lipca 2010, 17:31

Nie lu­bię wspo­minać, nie lu­bię tęsknić, nie lu­bię myśleć o tym, co było i porówny­wać te­go z tym, co jest, a mi­mo wszys­tko ro­bię to bar­dzo często, a wręcz po­wie­działabym, że sys­te­matycznie. Dziw­ne, bar­dzo dziwne. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 czerwca 2010, 19:29

Żyje­my dopóki nie zgaśnie nasza świeczka. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 1 czerwca 2010, 22:18

Cha­rak­te­ru nie da się upiększyć za pomocą
ope­rac­ji plastycznej. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 7 marca 2010, 11:58

Cza­sem myślę, że Pan Bóg stworzył miłość z przy­pad­ku.. no, może z ciekawości. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 lutego 2010, 17:58

Cze­kaj.. trwa for­ma­towa­nie serca. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 20 lutego 2010, 12:26
Cotton

Teksty moje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cotton

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność